Покана за извънредно Общо събрание на ЛК СТЗ Тракия

юни 13, 2018 в Без категория

ПОКАНА

Управителният съвет на СНЦ „Лайънс клъб Стара Загора – Тракия” на свое заседание от 12.06.2018 г. взе решение да се свика извънредно Общо събрание на сдружението, което ще се проведе на 27.06.2018 г. (сряда) от 18.00 часа в ресторант „LEON”, с адрес: гр. Стара Загора, ул. Цар Иван Шишман № 60, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Отчет за изминалата финансова Лайънс година.
  2. Статус на членовете на Лайънс клъб Стара Загора – Тракия. Дължими вноски. Събираемост. Прекратяване на членството поради отпадане.
  3. Обсъждане на предстоящите събития за 2018-2019г. Лайънс година.
  4. Вземане на решение за приемане на ГФО за 2017 г. на сдружението.

При положение, че в 18.00 часа няма кворум, събранието ще се проведе един час по-късно на същото място и при същия дневен ред, без значение колко от членовете на сдружението са се явили по реда на чл.27 от ЗЮЛНЦ.

От управителния съвет