Развитие на Lions Quest в Източна Европа

април 28, 2013 в Новини от Дистрикт 130

Lions_Leadership_001 Lions_LeadershipОбучение по Лидършип се проведе във Виена от 22 до 25 март, при четиридневна пълна програма.
Един от одобрените участници, от общо 20 на брой от цяла Европа, бе Паст Дистрикт Управител Петър Маламов.
Всички успешно завършилите обучението получиха своите сертификати, с което стават част от първите 100 лидери от цялото Лайънс движение, преминали такова обучение.
За нас, членовете от Дистрикт 130-България е гордост, че сред първите преминали обучението има и представител на нашия Дистрикт.
На страниците на международно списание за м. Април ще намерите статия, в която е отразено представянето на България и по конкретно на „Фондация Лайънс Куест България”, при организирането и провеждането на Международната среща по Програмата в гр. София от 09-13 януари 2013г.
Също така е посочено, положителната дейност и роля на Фондацията в насоката на адаптиране на програмата . През януари 2013г. Програмата бе одобрена от Министерството на образованието, младежта и науката , с което се даде началото на въвеждане и адаптиране на Програмата Лайънс Куест в образователната система.
Съвместно с Министерството на образованието до края на месец април бяха проведени седем обучителни семинара(йоркшопи), в следните населени места:
– София- 18,19 и20 януари 2013г.
– Габрово – 15,16 и 17 февруари 2013г.
– Хасково – 22,23 и 24 февруари 2013г.
– Смолян – 29,30 и 31 март 2013г.
– Сливен – 12,13 и 14 април 2013г.
– Свиленград – 19,20 и 21 април 2013г.
– Варна – 26,27 и 28 април 2013г.
Фондация Лайънс Куест България поема да осигури преподавателите и учебните материали по Програмата, които след това да бъдат предоставени на училищните библиотеки, с цел тяхното по-нататъшно ползване и работа с учениците.
„Нашата цел е постигане на една устойчивост и дългосрочност на програмата, за да може тя да изиграе своята положителна роля. Именно поради тези причини, освен грандовете от Международната фондация на Лайънс Клубовете, с които средства се подпомага програма са необходими и много допълнителни средства, за да може да се разширява тази програма, както и като брой обучения(семинари) за преподаватели, както и като се превеждат и адаптират и още допълнително уроци и учебни книжки”- Председател на УС на фондацията Петър Маламов.
Това е необходимо за повишаване на ефективността от обучението, както и за повишаване на квалификацията на педагозите преминали вече през обучението по програмата.
От учредяването на Фондация Лайънс Куест България до настоящия момент в страната са проведени дванадесет обучителни семинара, за работа на училищните педагози, педагогически съветници и психолози, който да работят с децата за прилагане на програмата. През обучението са преминали над 335 преподаватели, които успешно работят с над 4000 ученици. Това е част от едно ново начало за една по-висока степен на квалификация на учителите.
Фондация Лайънс Куест България е включена, като представител на неправителствения сектор в работната група за разработването на Договора за партньорство и програмите на Република България за програмен период 2014-2020г.
Това показва и устойчивостта на Програмата, като цяло.
Фондация Лайънс Куест България, чрез Програмата, на практика се стреми да промени образователния фокус, като прилага нови образователни методи, нови форми на обучение с доказан ефект върху образованието и възпитанието на децата, както и върху изграждането на различни видове умения.
Благодарности към всички клубове, които активно се включиха в организацията и подпомагането на Програмата.