Димо Колев Димитров

Месторабота:
Адвокатска колегия – Стара Загора

Длъжност: Адвокат

E-mail: dimaka_bg@yahoo.com
Уеб сайт: www.dimo-dimitrov.com

Адрес на кантората:
гр. Стара Загора
бул. Руски № 56, сутерен

Лидерски позиции:
• 2016-2017 – Президент на ЛК Стара Загора – Тракия
• 2015-2016 – Секретар на ЛК Стара Загора – Тракия