Клетва на Лайънс членовете

ЗАКЛЕВАМ СЕ:

* ЧЕ ЩЕ СПАЗВАМ ПРАВИЛАТА И КОНСТИТУЦИЯТА НА LIONS CLUBS INTERNATIONAL, АКО ТЕ НЕ ПРОТИВОРЕЧАТ НА ЗАКОНИТЕ В МОЯТА ДЪРЖАВА
* ЧЕ ЩЕ УЧАСТВАМ В СРЕЩИТЕ НА КЛУБА
* ЧЕ ЩЕ ПОДДЪРЖАМ И РАЗШИРЯВАМ ВСИЧКИ ДЕЙНОСТИ НА КЛУБА
* ЧЕ ЩЕ ПОМАГАМ НА КЛУБА МОРАЛНО, ФИНАНСОВО, ЧРЕЗ СВОЯТА РАБОТА, ЩЕ ОКУРАЖАВАМ И РАЗШИРЯВАМ ОБЩНОСТТА
* ЧЕ ВСЕОТДАЙНО ЩЕ СЛУЖА НАВСЯКЪДЕ, КЪДЕТО МОЯТА ПОМОЩ Е НЕОБХОДИМА
* ЧЕ ЩЕ ДЕЙСТВАМ СЪГЛАСНО ЕТИЧНИЯ ЛАЙЪНС КОДЕКС